Nowelizacja ustawy -art. 98 ust.4

Przez: jeanf
Tematy: 4

Dodane: 2013-03-25 14:00:58

Obecnie art. 98 ust 4 ma brzmienie:
\"Prezes Rady Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres informacji zawartych w
sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, majac na wzgledzie wymagania
dotyczace tresci sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj
zamawiajacego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartosc udzielonych zamówien,
rodzaj zamówien i tryb ich udzielania oraz podstawe prawna zastosowania, a jezeli ich wartosc
jest równa lub przekracza wyrazona w złotych równowartosc kwoty 20 000 000 euro dla robót
budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług – takze sposób wykonania zamówien,
oraz biorac pod uwage obowiazek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o: liczbie i
łacznej wartosci zamówien udzielonych na podstawie wyłaczen obowiazku stosowania ustawy
okreslonych w art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz art. 136–138, łacznej wartosci zamówien
udzielonych na podstawie wyłaczenia obowiazku stosowania ustawy okreslonego w art. 4 pkt 8.\"

Z powyższego wynika, iż wzór sprawozdania za rok 2013 będzie (przynajmniej powinien)również obejmował zamówienia do kwot 14 tyś Euro. Rozumiem (nie wiem czy dobrze), że każdy wydatek będzie podlegał \"ewidencji\" i późniejszemu ujęciu go w sprawozdaniu? Co uznać za zamówienie chcąc określić liczbę tych zamówień (liczbę faktur wydatkowych?? ) - nie na każdy wydatek musi być podpisana umowa. Dobrze rozumiem tę zmienę tego art.??Przez: Szpula
Tematy: 85

Dodane: 2013-03-26 11:27:30

dwa wątki niżej:
http://www.uzp.gov.pl/FORUM/View_Topic.aspx?id=41fef7b3-c3ac-42d9-a976-22aa9cef83c5