E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ,,EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ’’ W ŁODZI
A A A

W dniach 21-22 czerwca 2010 r. w Łodzi odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej’’ zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Wydziały: Prawa i Administracji oraz Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. W Konferencji udział wzięło ponad 160 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej, organów kontroli, środowiska naukowego oraz eksperci w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Celem spotkania było zaprezentowania dorobku naukowego w zakresie różnych dyscyplin podejmujących problematykę zamówień publicznych, w tym szczególności w aspektach prawnym i ekonomicznym, wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również stworzenie możliwości nawiązania różnorodnych form współpracy środowiska zajmującego się tą tematyką.

Konferencję otworzyły wystąpienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego, Przewodniczącego Rady Zamówień Publicznych dra Andrzeja Bratkowskiego, Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Rektora  Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dra hab. Włodzimierza Nykla, dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dra hab.  Jana Gajdy, Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Renaty Tubisz oraz  prof. dra hab. Andrzeja Borowicza. Rozpoczęcie obrad Sesji II poprzedziło wystąpienie Minister Julii Pitery-  Pełnomocnika Rządu ds. opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych.

Podczas Konferencji zostały wygłoszone następujące referaty:
- prof. dr hab. Maria Królikowska - Olczak (Uniwersytet Łódzki) „Zasada niedyskryminacji w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej”
- dr Anna Górczyńska (Uniwersytet Łódzki) „Naruszenie konkurencji w zamówieniach publicznych w świetle orzecznictwa”
- prof. dr hab. Wacława Starzyńska (Uniwersytet Łódzki) ”Zamówienia publiczne a kierunki działalności wytwórczej i rozwój innowacyjności”

 - prof. dr hab. Andrzej Panasiuk (Uniwersytet w Białymstoku)”Wpływ zmian koncepcji administracji publicznej na zakres i rolę wykorzystywanych instrumentów zamówień publicznych”
- prof. dr hab. Michał Waligórski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) „Zamówienia publiczne na usługi pocztowe w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”
- dr Aldona Piotrowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Spełnieni przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne – wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia – w perspektywie prawa UE”

- mec. Jerzy Pieróg (Kancelaria Prawna Jerzy T. Pieróg) „Art. 22 ust. 1 – warunki udziału w postępowaniu czy uprawnienie dla zamawiającego do ich określenia?”
- prof. dr hab. Ryszard Szostak  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych”
- mgr Agnieszka Kurowska (Instytut Zamówień Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Racjonalny dobór kryteriów oceny ofert w świetle art. 53 dyrektywy 2004/18/WE”
- prof. dr hab.  Jerzy Różański, dr Dorota Starzyńska (Uniwersytet Łódzki) „Wpływ bezpośrednich Inwestycji zagranicznych na system Zamówień Publicznych w Polsce”
- prof. dr hab. Janusz Zrobek, mgr Elżbieta Roszko (Uniwersytet Łódzki)  “Dostępność rynku zamówień publicznych dla sektora MŚP- doświadczenia polskie na tle pozostałych krajów UE”
- mgr Wiktor Płóciennik (Uniwersytet Łódzki) „Bariery małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Zamówień Publicznych w Polsce – analiza systemowa”
- dr Ambroży Mituś  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Udzielanie Zamówień Publicznych w formie elektronicznej – wybrane zagadnienia”
- dr Justyna Wiktorowicz (Uniwersytet Łódzki) „ Zamówienia przedkomercyjne jako instrument innowacyjności przedsiębiorstw”
- prof. dr hab. Wacława Starzyńska , mgr Jarosław Szymański (Uniwersytet Łódzki) „Wybrane aspekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych a obowiązki podmiotów zamawiających”
- dr Mirosław Urbanek (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie) „Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach publicznych na roboty budowlane na przykładzie uczelni publicznej”
- dr Henryk Nowicki , dr Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) „Zamówienia „in house” i ich dopuszczalność w ustawie Prawo zamówień publicznych z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”
- mec. Joanna Grzywaczewska, mec. Małgorzata Szydlik – Derczyńska (Firma Prawnicza Ceret Grzywaczewska Lubasz) „Kontrola udzielania zamówień publicznych w świetle przepisów prawa polskiego i unijnego”
- dr Przemysław Szustakiewicz (Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie) „Rozwój i stan obecny kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych”
- dr Ewa Przeszło (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „ Zamówienia publiczne na tle innych dziedzin prawa w zakresie dotyczącym kontroli”.
Referaty są dostępne nieodpłatnie w publikacji konferencyjnej pt. „Ekonomiczne i prawne zagadnienia Zamówień Publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej” pod redakcją prof. dr hab. Marii Królikowskiej- Olczak, prof. dr hab. Wacławy Starzyńskiej, prof. dr hab. Andrzeja Borowicza oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego.

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu Konferencji zostanie zamieszczone w  lipcowym Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych.

Międzynarodowa konferencja naukowa "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych" w Łodzi w dn. 21-22 czerwca 2010 r.
   
wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2010-08-04 16:13:00
opublikował: Sylwester Łącki data publikacji: 2010-08-04 08:52:57
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2010-08-04 16:13:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 13748  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links