E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE: ŚREDNIEGO KURSU ZŁOTEGO W STOSUNKU DO EURO ORAZ KWOT WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ ORAZ KONKURSÓW, OD KTÓRYCH JEST UZALEŻNIONY OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA OGŁOSZEŃ URZĘDOWI PUBLIKACJI UE ZOSTAŁY OGŁOSZONE W DZIENNIKU USTAW
A A A

Uprzejmie informujemy, iż:

 1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650,
 2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1649.


Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,0196.

Natomiast, stosownie do treści rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,  tzw. progi unijne będą równe wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 

 1. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:
  • 130.000 euro - dla dostaw lub usług,
  • 5.000.000 euro - dla robót budowlanych;
 2. dla zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni, z wyjątkiem zamówień sektorowych:
  • 200.000 euro - dla dostaw lub usług,
  • 5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
 3. dla zamówień sektorowych:
  • 400.000 euro - dla dostaw lub usług,
  • 5.000.000 euro - dla robót budowlanych.
 4. dla konkursów:
  • przeprowadzanych przez zamawiających sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - 130.000 euro;
  • przeprowadzanych przez zamawiających innych niż wyżej wymienieni i nieprzeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 200.000 euro;
  • przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - 400.000 euro.

Teksty ww. rozporządzeń są dostępne  pod poniższymi linkami:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2011-12-30 10:03:00
opublikował: Sylwester Łącki data publikacji: 2011-12-29 08:40:57
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2011-12-30 10:03:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 20428  
kurs_euro_opublikowane.pdf
wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2011-12-30 10:12:39
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2011-12-30 10:12:39
  rozwiń historię wersji  
kwoty_wartosci_opublikowane.pdf
wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2011-12-30 10:12:52
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2011-12-30 10:12:52
  rozwiń historię wersji  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links