Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Opinia dotycząca możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp
Uprzejmie informujemy, iż została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp).
2014-10-17 16:17:08
więcej
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - publikacja
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dostępna jest nowa publikacja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej po modernizacji - nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych”.
2014-10-16 11:04:03
więcej
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" - nabór uczestników
Zapraszamy do udziału w konferencji „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”, która odbędzie się 21.10.2014 r. w Warszawie.
2014-10-14 10:26:32
więcej
Opinia prawna dotycząca składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Opinie prawne” w katalogu „Dotyczące ustawy PZP” w pkt VIII Inne została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
2014-10-10 12:29:30
więcej
Jabłka i pomarańcze – parę zdań o (ponad 40) nowelizacjach ustawy Prawo zamówień publicznych
W związku z powtarzającymi się komentarzami na temat bardzo dużej liczby nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedstawiamy Państwu informacje, które pozwolą z jednej strony wyjaśnić dużą liczbę zmian ustawy Pzp a z drugiej umożliwić nieco inne podejście do tych nowelizacji; nie pod kątem ich liczby ale przede wszystkim ich wagi.
2014-10-09 16:35:50
więcej
Szkolenie „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne” - BRAK MIEJSC
Uprzejmie informujemy, że wyczerpał się limit miejsc na szkolenie „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne”.
2014-10-06 13:56:09
więcej
Opinia dotycząca udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych (art. 5a znowelizowanej od 19.10.2014 r. ustawy Pzp)
Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Opinie prawne” w katalogu „Dotyczące ustawy PZP” w pkt VII Udzielanie zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe została zamieszczona opinia Urzędu dotycząca udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.
2014-10-06 16:14:15
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
10Paź
Szkolenie dla przedstawicieli instytucji kontrolnych "Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych ze szczególnym naciskiem na klauzule społeczne"
Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się szkolenie dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
2014-10-13 13:24:56
więcej
30Wrz
Konferencja "Kontrola udzielania zamówień publicznych" - Warszawa
30 września 2014 roku w Warszawie Urząd Zamówień Publicznych zorganizował konferencję pt. „Kontrola udzielania zamówień publicznych” skierowaną do przedstawicieli instytucji kontrolnych, zajmujących się badaniem poprawności udzielania zamówień publicznych.
2014-10-03 16:13:47
więcej
22Wrz
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Krakowie
22 września 2014 r. w Krakowie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-09-23 11:49:16
więcej
30Cze
Zielone zamówienia publiczne - VII edycja szkoleń
Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 30 czerwca br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się doroczne szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach przetargowych.
2014-07-01 10:00:16
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links