E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Platforma eKatalogi – nowe nabory na: okablowanie sieciowe, telefony komórkowe, baterie, baterie alkaliczne, akcesoria komputerowe, drukarki i plotery
Udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów daje coraz więcej możliwości na sprzedaż i kupno towarów. Ogłoszone zostały kolejne nabory.
2015-09-10 13:55:20
więcej
Ankieta dla Zamawiających dot. udziału podwykonawców i podmiotów trzecich w postępowaniach o zamówienie publiczne w 2014 r.
Zapraszamy Zamawiających do wypełnienia ankiety dot. udziału podwykonawców i podmiotów trzecich w postępowaniach o zamówienie publiczne w 2014 r.
2015-08-20 09:20:04
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Oświadczenie
W związku z treścią prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (sygn. akt: I ACa 2026/14), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie przeprasza Pana Jana Piotra Wleklika, właściciela przedsiębiorstwa „YAX”-WLEKLIK z siedzibą przy ul. Wjazdowej 5 w Legnicy, za bezprawne umieszczenie w „wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia publicznego lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu”, znajdującym się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oświadcza, że dokonał wpisu do wykazu z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czym naruszył dobre imię Pana Jana Piotra Wleklika.
2015-11-04 13:50:36
Konferencja "Technologia BIM (Building Information Modeling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych"
Zapraszamy do udziału w konferencji Urzędu Zamówień Publicznych na temat zastosowania nowoczesnych narzędzi w procesie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane - technologia BIM (Building Information Modeling) w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych, która odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Warszawie.
2015-11-20 15:16:30
więcej
Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie gwarancji wadialnej dla konsorcjum
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej UZP w zakładce: Prawo krajowe/Orzecznictwo sądowe/Skargi Prezesa UZP z roku 2015 został zamieszczony odpis wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 października 2015 r. (sygn. akt: XXIII Ga 1313/15) wydanego w sprawie ze skargi Prezesa UZP na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 lipca 2015 r. (sygn. akt: 1251/15).
2015-11-25 15:11:54
więcej
III Ogólnopolska Konferencja „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 20 listopada 2015 roku Urząd Zamówień Publicznych zorganizował III Ogólnopolską Konferencję „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”.
2015-11-23 16:25:46
więcej
ZZP - IX konferencja BRAK MIEJSC
Szanowni Państwo, informujemy, iż wyczerpany został limit miejsc na IX doroczną konferencję w zakresie zielonych zamówień publicznych organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 3 grudnia br. w Warszawie.
2015-11-13 09:15:17
więcej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw przedłożone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.
2015-10-27 15:39:06
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
16Lis
Seminarium "Kontrola zamówień publicznych" w Warszawie
16 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Kontrola zamówień publicznych”, dedykowane instytucjom zaangażowanym w proces udzielania zamówień publicznych.
2015-11-18 10:16:50
więcej
23Paź
Seminarium "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego"
W dniu 23 października 2015 r. w Poznaniu odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium zatytułowane „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2015-10-27 11:02:54
więcej
1Paź
Zielone zamówienia publiczne – VIII edycja szkoleń
W dniach 29 września oraz 1 października br. odbyły się w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych szkolenia poświęcone tematyce zielonych zamówień publicznych.
2015-10-02 13:36:13
więcej
29Wrz
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
W dniu 29 września 2015 roku odbyło się we Wrocławiu zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych, kolejne z cyklu, seminarium poświęcone praktycznym aspektom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 osób, przede wszystkim przedstawicieli instytucji udzielających zamówień publicznych.
2015-09-30 11:38:27
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links