Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Unijne kryteria środowiskowe dla infrastruktury wodno-ściekowej
Szanowni Państwo, przekazujemy do Państwa dyspozycji polską wersję zastawu kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej.
2014-08-18 11:25:17
więcej
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 5
Odnosząc się do publikowanych w ostatnim czasie informacji dotyczących brzmienia art. 5a i skreślenia art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnia, iż ostateczne brzmienie tych przepisów zostało uzgodnione między Urzędem Zamówień Publicznych, posłami oraz legislatorami Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu w terminie poprzedzającym posiedzenie podkomisji, na którym zmiany te przyjęto.
2014-08-12 14:34:35
więcej
Senat RP wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 sierpnia 2014 r. wprowadził 15 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, w większości o charakterze redakcyjnym. Poprawki były przedmiotem prac w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.
2014-08-11 16:11:16
więcej
Wejście w życie w dniu 10 sierpnia br. zmian w prawie zamówień publicznych będących następstwem likwidacji samorządu zawodowego urbanistów
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768), która w art. 13 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
2014-08-11 14:40:36
więcej
Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych
Granicę uprawnienia zamawiającego do opisu parametrów technicznych zamawianego pojazdu w taki sposób, by opowiadał jego uzasadnionym potrzebom, a co za tym idzie sprecyzowania przedmiotu zamówienia w oparciu o określone minimalne standardy i parametry techniczne, wyznaczają przepisy ustawy Pzp. Dokonywanie zatem opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, traktować należy jako naruszenie uczciwej konkurencji.
2014-07-29 09:15:51
więcej
Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2014 r. Rada Ministrów po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili żadnych uwag do ww. dokumentu.
2014-07-28 16:17:34
więcej
Sejm uchwalił w dniu dzisiejszym nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2014-07-25 12:53:11
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
30Cze
Zielone zamówienia publiczne - VII edycja szkoleń
Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 30 czerwca br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się doroczne szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach przetargowych.
2014-07-01 10:00:16
więcej
17Cze
Konferencja "eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych"
17 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-06-18 15:53:51
więcej
6Cze
Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Gdyni
W dniu 6 czerwca 2014 r. w Gdyni odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja zatytułowana „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-06-10 09:04:19
więcej
29Maj
Seminarium "Praktyka udzielania zamówień publicznych w zakresie czynności przygotowaczych" w Warszawie
W dniu 29 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Praktyka udzielania zamówień publicznych w zakresie czynności przygotowawczych"
2014-05-30 15:40:07
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links