Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Publikacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 września 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.
2014-09-19 11:13:45
więcej
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2014-09-18 11:10:52
więcej
Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa Urzędu związanych z wdrażaniem programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
Uprzejmie informujemy, iż 13 września 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
2014-09-12 15:41:49
więcej
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Krakowie - zaproszenie do udziału
Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2014 r. w Krakowie pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-09-08 12:40:47
więcej
Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych prezesa urzędu związanych z wdrażaniem programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020
Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
2014-09-04 12:52:45
więcej
Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych
W dniu 29 sierpnia 2014 r., Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie m.in. popularyzacji pozacenowych kryteriów oceny ofert, eliminowania rażąco niskiej ceny, zmian w zakresie powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, uwzględnienia waloryzacji wynagrodzeń wykonawców oraz stosowania wzorcowych dokumentów w zamówieniach publicznych.
2014-08-29 13:26:15
więcej
Unijne kryteria środowiskowe dla infrastruktury wodno-ściekowej
Szanowni Państwo, przekazujemy do Państwa dyspozycji polską wersję zastawu kryteriów środowiskowych dla infrastruktury wodno-ściekowej.
2014-08-18 11:25:17
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
30Cze
Zielone zamówienia publiczne - VII edycja szkoleń
Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 30 czerwca br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się doroczne szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach przetargowych.
2014-07-01 10:00:16
więcej
17Cze
Konferencja "eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych"
17 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-06-18 15:53:51
więcej
6Cze
Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Gdyni
W dniu 6 czerwca 2014 r. w Gdyni odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja zatytułowana „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-06-10 09:04:19
więcej
29Maj
Seminarium "Praktyka udzielania zamówień publicznych w zakresie czynności przygotowaczych" w Warszawie
W dniu 29 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Praktyka udzielania zamówień publicznych w zakresie czynności przygotowawczych"
2014-05-30 15:40:07
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links