Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Kolejne nabory ofert w kategorii Meble biurowe i Artykuły biurowe na platformie eKatalogi
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Urząd Zamówień Publicznych ogłosił na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi kolejne nabory ofert w kategorii MEBLE BIUROWE i ARTYKUŁY BIUROWE w ramach określonych poniżej gałęzi drzewa CPV.
2015-05-05 10:46:03
więcej
Nabory ofert w kategorii Meble biurowe i Artykuły biurowe na platformie eKatalogi
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Urząd Zamówień Publicznych, na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi, ogłosił nabory ofert w kategorii ARTYKUŁY BIUROWE. Otwarte są również nabory ofert w kategorii MEBLE BIUROWE, w ramach określonych gałęzi drzewa CPV.
2015-01-21 15:16:54
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - Szkolenie - BRAK MIEJSC
Szanowni Państwo, informujemy, że limit dostępnych miejsc na dwa szkolenia z zakresu uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych został wyczerpany i tym samym nabór na szkolenia jest zakończony.
2015-05-27 13:35:14
więcej
Uruchomienie pilotażu systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System) w obszarze zamówień publicznych
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2015 roku Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu „Zamówienia publiczne” w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System - tzw. system IMI).
2015-05-27 16:05:40
więcej
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - Podręcznik
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dostępne jest drugie, uzupełnione wydanie publikacji Urzędu Zamówień Publicznych pod tytułem „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – Podręcznik”. W publikacji uwzględnione zostały zmiany prawne wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).
2015-05-26 14:50:28
więcej
Seminarium „Kontrola zamówień publicznych” w Warszawie 29.05.2015 r.
Zapraszamy do udziału w seminarium Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Kontrola zamówień publicznych”.
2015-05-19 15:43:24
więcej
O formie dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu decydują przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów
O formie dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie decyduje wola zamawiającego wyrażona w wezwaniu do ich uzupełnienia, lecz przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów – orzekł Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. akt: II Ca 675/14).
2015-05-11 15:13:44
więcej
Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2015-05-06 09:59:02
więcej
Konsultacje dotyczące oceny skuteczności procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych wprowadzonych dyrektywą 2007/66/WE
Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje mające na celu dokonanie oceny skuteczności procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, wprowadzonych dyrektywą 2007/66/WE.
2015-04-28 11:33:53
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
9Kwi
Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”
9 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.
2015-04-29 15:52:40
więcej
6Maj
Informacja o seminarium "Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców"
„Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców” - seminarium organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 6 maja 2015 r. w Warszawie
2015-04-21 12:24:29
więcej
27Mar
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
27 marca 2015 r. w Lublinie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2015-03-31 16:23:57
więcej
26Lis
Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych
26 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych. W seminarium uczestniczyło 60 osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego
2014-12-05 13:41:43
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links