E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ
A A A

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (kliknij tutaj).


Aby przekazać roczne sprawozdanie należy:

 • posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 • Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres:
  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17a
  02-676 Warszawa
  lub faksem na numer (22) 458 77 00

Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.

Aby zmienić dane klienta w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub przesłania sprawozdania należy zwrócić się mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl), faksem ((22) 458 77 00) lub pisemnie na adres Urzędu Zamówień Publicznych. Zmiana dokonywana jest niezwłocznie.

Kolejne kroki:

 • Na ekranie głównym Portalu Zamawiający wybiera jeden z dwóch dostępnych serwerów umieszczonych w menu po lewej stronie ekranu,
 • Następnie zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login- BZP) oraz hasło-BZP,
 • Po zalogowaniu zostanie wyswietlona strona z dostępem do interaktywnych formularzy. 
 • Po wybraniu linku „Roczne sprawozdanie" wyświetli się strona Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań z danymi teleadresowymi Zamawiającego oraz możliwością wyboru opcji dot. przesyłania sprawozdania.
 • Wypełniajac formularz sprawozdania Zamawiający musi postępować zgodnie z procedurą wybierajac odpowiednie opcje i wypełniając odpowiednie pola formularza.
 • Przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję "Przesłanie sprawozdania".

System do przesyłania rocznych sprawozdań nie przesyła na adres mailowy powiadomień o przekazaniu rocznego sprawozdania. Potwierdzeniem, że sprawozdanie wpłynęło do UZP w wersji elektronicznej jest pojawienie się na stronie Systemu oraz w formularzu sprawozdania numeru referencyjnego i daty, wygenerowanych przez System.

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w systemie przez 15 dni od ostatniej modyfikacji. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję „Powrót do przerwanej sesji”. 

Inne formy przekazywania sprawozdań nie są akceptowane.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt:


W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy o kontakt z informacją prawną Urzędu:

 • tel. (22) 458 77 22 w dni powszednie, w godzinach 9:00 – 14:00

 


Ważna informacja:

W związku z nowelizacją w roku 2014 art. 4 ustawy Pzp, uprzejmie informujemy, że:

1. W informacji dotyczącej łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (Tabela II pkt 1 sprawozdania) uwzględnia sie:

 • w przypadku postępowań wszczętych przed 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 14.000 euro,
 • w przypadku postępowań wszczętych od 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro.

2. Nie są objęte obowiązkiem sprawozdawczym zamówienia, które zamawiający udzielił na podstawie wyłączeń z art. 4 pkt 8a, z art. 4 pkt 8b i z art. 4 pkt 8c ustawy Pzp.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530)

Opinia prawna dotycząca zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część II

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część III

Wyjaśnienia do pytań  dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania  o udzielonych zamówieniach. Część IV

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część V

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część VI

Wyjaśnienia do pytań dotyczących zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Część VII

Roczne sprawozdanie - zagadnienia techniczne.

 

wytworzył: Piotr Zabadeusz data wytworzenia: 2015-01-08 10:17:00
opublikował: Piotr Zabadeusz data publikacji: 2010-11-10 12:07:10
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2015-01-08 10:17:00
  rozwiń historię wersji ilość odwiedzin: 501101  
px_formularz_login_BZP_v2.doc
wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2014-01-16 11:51:37
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2014-01-16 11:51:37
  rozwiń historię wersji  
roz_PRM_ws_sprawozdania_opublikowane_w_Dz.U.12.12.2013..pdf
wytworzył: Agata Rychowiecka data wytworzenia: 2013-12-16 09:57:08
zmodyfikował: Agata Rychowiecka data modyfikacji: 2013-12-16 09:57:08
  rozwiń historię wersji  
Roczne_sprawozdania_zagadnienia_techniczne.pdf
wytworzył: Sylwester Łącki data wytworzenia: 2013-12-24 09:25:58
zmodyfikował: Sylwester Łącki data modyfikacji: 2013-12-24 09:25:58
  rozwiń historię wersji  
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links