Skip Navigation Links
INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTANOWIEŃ KOŃCZĄCYCH POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE WYDANYCH NA POSIEDZENIU NIEJAWNYM

Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze  wydanych na posiedzeniu niejawnym.

W dniu 27 kwietnia 2010 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Impel Cleaning sp. z o.o., Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP z siedzibą w Warszawie na: "Usługę utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w szpitalu oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie w systemie 24 godzinnym na terenie SPSK w ciągu 36 miesięcy" (sygn. akt: KIO 792/11)

W dniu 27 kwietnia 2010 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: IDS-BUD sp. z o.o., FUNAM sp. z o.o., WODROPOL S.A., KORPORACJA ALTIS HOLDING wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę i Miasto Odolanów na: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Aglomeracji Odolanów" (sygn. akt: KIO 798/11)

W dniu 27 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania POI Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Pakość na: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Archeologicznego i Konserwatorskiego nad inwestycją pn.: „Utworzenie parku kulturowego ”Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” (sygn. akt: KIO 794/11)

W dniu 27 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Agrotec POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na: "Usługi badania pt. „Pracodawcy Podkarpacia” realizowanego w ramach projektu Podkarpackie Obserwatorium" (sygn. akt: KIO 815/11)

W dniu 26 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez Krakowski Holding Komunalny S.A. z siedzibą w Krakowie na: "Kontrakt nr 5: Pomoc techniczna dla jednostki realizującej projekt dla projektu pn. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” (sygn. akt: KIO 782/11)

W dniu 26 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Macieja Czapluka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Net P.C. Maciej Czapluk z siedzibą w Gdańsku w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa z siedzibą w Gdańsku na: "Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie strony internetowej a także tłumaczenie tekstów na potrzeby projektu pn. Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej" (sygn. akt: KIO 835/11)

W dniu 26 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w postępowaniu prowadzonym przez Rejonowy Zarząd  Infrastruktury z siedzibą w Gdyni na: "Remont zewnętrznej sieci sanitarnej i deszczowej w Jednostce Wojskowej 2305 Gdańsk Westerplatte" (sygn. akt: KIO 783/11)

W dniu 26 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Marcina Kwiatkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Ogólnobudowlane "MARBRUK" Marcin Kwiatkowski z siedzibą w Charzykowach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Nadleśnictwo Przymuszewo z siedzibą w Leśnie na: "Przebudowę dojazdów pożarowych:  1. nr 30  w leśnictwie Bukówki , w obrębie leśnym Przymuszewo,  w oddziałach leśnych 78, 110, 111, 150, 151, 180   o kilometrażu  3+100-5+800 ; 2. nr 35 w leśnictwie Lubnia, w obrębie leśnym Przymuszewo, w oddziałach leśnych 319, 320, 326, 327, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 342, 343, 344  o kilometrażu 0+000 - 4 + 600;  3. nr 36  w Leśnictwie Dąbrowa, w obrębie leśnym Przymuszewo,  w oddziałach 340, 341, 347, 348, 354, 355, 356, 357  o kilometrażu  0+000 - 3+030" (sygn. akt: KIO 769/11)

W dniu 26 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum firm: Impel Cleaning sp. z o.o., Hospital Serwis Partner Sp. z o.o. Spółka Komandytowa wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Rzeszowie na: "Usługę kompleksowego sprzątania obiektów, utrzymania porządku na terenie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz usługi transportu wewnętrznego" (sygn. akt: KIO 779/11)

W dniu 22 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania KPMG Advisory Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedziba w Warszawie na: "Świadczenie usług doradztwa wiodącego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA (PGNiG SA) w procesie prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA (SPEC SA) oraz sprzedaży akcji Vattenfall Heat Poland SA." (sygn. akt: KIO 793/11)

W dniu 21 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ASSECO POLAND SA z siedzibą w Rzeszowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: "Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informacyjnego (ZSSI) obejmującego 2 podstawowe obszary funkcjonalne w działalności szpitala, tj. część medyczną i część administracyjną (wspomaganie podejmowania decyzji tzw. "business intelligence") w lokalizacjach: 1. CSK MSWiA ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa 2. Poliklinika - Warszawa, ul. Samdomierska 5/7 3. Poliklinika - Ciechanów, ul. Mickiewicza 8 3. Poliklinika - Płock, ul. Sportowa 2 4. Poliklinika - Radom, ul. Orląt Lwowskich 5/7 5. Poliklinika - Siedlce, ul. Starowiejska 66." (sygn. akt: KIO 796/11)

W dniu 21 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Zakładu Usługowo-Techniczny mgr inż. Ryszard Namyślak z siedzibą w Wieluniu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Skomlin na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami obejmujące miejscowości: Skomlin ul. Wschodnia do stadionu, Zbęk, Malinówka, Złota Góra, Wróblew, Smugi, Bojanów i Toplin" (sygn. akt: KIO 768/11)

W dniu 21 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Marka Litwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn.  Firma Transportowo-Usługowa Marek Litwiński z siedzibą w Łososinie Dolnej wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Łososina Dolna na: "Odbudowę przepustu drogowego ramowego wraz z remontem drogi gminnej Witowice Dolne - Patyk Stachoń w km 0+000 - 0+160 w miejscowości  Witowice Dolne" (sygn. akt: KIO 781/11)

W dniu 21 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania STRYKER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni na: "Zakup i dostawę implantów do ortopedii" (sygn. akt: KIO 763/11).

W dniu 21 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Toruniu na: "Utworzenie pracowni PET dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi” w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013" (sygn. akt: KIO 777/11).

W dniu 20 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum firm: Condite 1 Sp. z o. o. S.K.A., PPHU Polonez Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Muzeum Wsi Kieleckiej z siedzibą w Kielcach na: "Rozbudowę Muzeum Wsi Kieleckiej - Parku Etnograficznego w Tokarni w celu zachowania dziedzictwa kulturowego - podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu"  (sygn. akt: KIO 767/11).

W dniu 19 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Pimco Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Sp. zo.o. z siedzibą w Jasionce na: "Dostawę systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego wraz z integracją systemów w ramach Projektu pn. „Zakup sprzętu i urządzeń do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska” (sygn. akt: KIO 775/11).

W dniu 18 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania EDIS sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszcznie  wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni na: "Wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni EZP"  (sygn. akt: KIO 747/11).

W dniu 13 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Novum Management Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, ALEXANDRE BARBAROSA BORGES S.A. BARCELOS, MARTIM D'ALEM MARTIM, ABB FDO POLSKA SP. Z O.O., FDO CONSTRUCOES S.A. z siedzibą w Kaliszu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu na: "Budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki zlokalizowanej przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu, część działki nr 20/1, AM 34, obręb pl. Grunwaldzki i nr 25/1, AM 34, obręb pl. Grunwaldzki-AC/BZP/217/2010" (sygn. akt: KIO 699/11).

W dniu 13 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Zakładu Usługowego Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie na: "Letnie oczyszczanie i utrzymanie czystości" (sygn. akt: KIO 708/11).

W dniu 12 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania BRUK-BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach na: "Zakup wyrobów betonowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o." (sygn. akt: KIO 729/11).

W dniu 12 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ESRI Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na: "Modernizację systemu IT-GIS OKI dla KZGW i RZGW" (sygn. akt: KIO 681/11).

W dniu 11 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Zdzisława Kozy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Metalowe KOZAMEX Zakład Pracy Chronionej Zdzisław Koza z siedzibą w Lisowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance na: "Dostawę strzemion dwujarzmowych wzmocnionych do łączenia elementów odrzwi obudowy chodnikowej z kształtownika V-32/36 wykonanej ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (SDw-32/36)"  (sygn. akt: KIO 687/11).

W dniu 11 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Zdzisława Kozy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Metalowe KOZAMEX Zakład Pracy Chronionej Zdzisław Koza z siedzibą w Lisowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance na: "Dostawę loco magazyny Zamawiającego w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie kotew stalowych i akcesoriów"  (sygn. akt: KIO 720/11).

W dniu 11 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Akademii Medycznej  Zakład Usług Pralniczych i Różnych MAX z siedzibą we Wrocławiu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej z siedzibą we Wrocławiu na: "Usługi kompleksowego prania bielizny" (sygn. akt: KIO 724/11).

W dniu 11 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ENVITEST W.Konieczny i J.Pacholski Sp.j. wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach na: "Dostawę stanowisk i urządzeń do budowy stanowisk dla laboratorium badawczego odporności i wytrzymałości urządzeń wraz z ich montażem i uruchomieniem" (sygn. akt: KIO 685/11).

W dniu 11 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania "Hewlett-Packard Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie na: "Dostawę stacji roboczych nr ewidencyjny IU/257/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K/2011" (sygn. akt: KIO 702/11).

W dniu 8 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania BUD-INVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na: "Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, na działkach o nr ewidencyjnych 1784/3, 1784/4, 1784/5, 1784/6, 1784/7, 1784/8, 1792 - przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, i 1806, 1082/2, 1783/1, 1785, 1786, 1787, 1791, 1793/3, 1793/4, 1992/1, 1992/3, 1994 – w granicach pasa drogowego ulic: Marii Skłodowskiej – Curie, Jerzego Waszyngtona i Michała Wołodyjowskiego w Białymstoku" (sygn. akt: KIO 669/11).

W dniu 8 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki z siedzibą we Wrocławiu na: "Wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku DOW NFZ przy  ul. Dawida 2 wraz z wykonaniem systemu chłodzenia ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego dla pomieszczeń biurowych parteru i I piętra budynku DOW NFZ przy  ul. Dawida 2"  (sygn. akt: KIO 722/11).

W dniu 7 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Izabeli Witoniak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Witoniak z siedzibą w Zielonej Górze wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy na: "Dostawy bielizny, ubrań i obuwia operacyjnego" (sygn. akt: KIO 670/11).

W dniu 7 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego "OZ-BUD" Sp. z o.o. wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy Zdrój na: "Modernizację obiektów uzdrowiskowych w ramach zadań w  projekcie: Międzynarodowy turystyczny produkt markowy Uzdrowiska Kłodzkie" (sygn. akt: KIO 666/11).

W dniu 7 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: Impel Cleaning sp. z o.o., Hospital Serwis Partner sp. z o.o. sp. k., Impel Catering sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach na: "Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach szpitalnych, utrzymania w czystości terenu zewnętrznego, usług pozamedycznych oraz świadczenie usług żywienia w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach" (sygn. akt: KIO 659/11).

W dniu 7 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Eurotab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Powiat Wschowski na: "Dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Powiatu Wschowskiego w 2011 roku" (sygn. akt: KIO 665/11).

W dniu 6 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania  Konsorcjum: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na: "Badania archeologiczne" (sygn. akt: KIO 651/11).

W dniu 6 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Lek S.A. z siedzibą w Strykowie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny z siedzibą w Warszawie na: "Dostawę leków 32 Pakiety" (sygn. akt: KIO 647/11).

W dniu 5 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd z siedzibą w Nowym Sączu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie na: "Wyłonienie wykonawcy w zakresie  dostawy urządzeń komputerowych (serwerów, switchy, UPS-ów, dysków zewnętrznych i szafy przemysłowej) dla PWST w Krakowie" (sygn. akt: KIO 656/11).

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Sogama Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach na: "Usługę sprzątania w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i podległych jej prokuraturach rejonowych (z podziałem na zadania)" (sygn. akt: KIO 648/11).

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Budimpeks” mgr Wiesław Bryś z siedzibą w Wilkowicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie na: "Remont stawów rybnych Salm Mały, Salm Duży i Babiczak Północny położonych na terenie rezerwatu przyrody Łężczok, w zakresie remontu grobli czołowych wraz z obiektami hydrotechnicznymi i częściowego odmulenia" (sygn. akt: KIO 671/11).

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Konsorcjum: WASKO S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., Unizeto Technologies S.A., Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa na: "Wyłonienie Generalnego Wykonawcy projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” (sygn. akt: KIO 652/11).

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Marka Dobieżyna prowadzącego działalność pod nazwą Zakład Murarski Marek Dobieżyn wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kościanie na: "Adaptację istniejących pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie na Siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Ks. Piotra Bączkowskiego 5a" (sygn. akt: KIO 667/11).

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Lafrentz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bydgoszczy na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola – Rogoźno od km 0+005 do km 26+360" (sygn. akt: KIO 631/11).

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. na: "Wybór Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu – etap I” (sygn. akt: KIO 626/11).

W dniu 4 kwietnia 2011 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania ECM Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesionego w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na: "Wykonanie usług objętych Kontraktem 25: Promocja Projektu pn. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013" (sygn. akt: KIO 673/11).


Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze  wydanych na posiedzeniu niejawnym - marzec 2011

Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze  wydanych na posiedzeniu niejawnym - luty 2011

Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze  wydanych na posiedzeniu niejawnym - styczeń 2011


Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - 2010 r.

 

wytworzył: Natalia Mierzicka data wytworzenia: 2011-04-27 16:14:00
zmodyfikował: Natalia Mierzicka data modyfikacji: 2011-04-27 16:14:00
Skip Navigation Links